Nobar TV/Germany. Bundesliga/Bayern Munich vs Werder Bremen